ICT op onze school

We kunnen de computer als werkinstrument haast niet meer wegdenken.
Het is dan ook onze bekommernis om onze kinderen – de volwassenen van morgen – deze vaardigheden bij te brengen.
Enkele jaren geleden heeft de overheid de functie van ICT-coördinator in het leven geroepen. Meester Johan is in onze school ICT-coördinator. Op donderdagnamiddag probeert hij onze kinderen ICT-vaardigheden bij te brengen. Hij heeft een pedagogische én een technische opdracht.

In de onderbouw geven we onze kinderen aan de hand van educatieve sites de gelegenheid om de leerstof op een speelse manier in te oefenen en tegelijkertijd willen we hen ICT-vaardigheden bijbrengen.
In de bovenbouw verkennen we samen met de leerlingen de mogelijkheden van een tekstverwerker en van een presentatieprogramma.

Misschien bent u wel eens nieuwsgierig en gaat u samen met uw zoon/dochter een kijkje nemen op de bezochte site(s). Bij “links” proberen we er een aantal weer te geven.
Het is zeker niet onze bedoeling om dit dagdagelijks te doen.
Er moet zeker voldoende ruimte (=tijd) overblijven voor onze kinderen om te “spelen”.

De klastitularissen bieden eveneens in hun klas ICT-toepassingen tijdens hoeken- en/of contractwerk aan.

Een vlotte ICT-werking vraagt uiteraard een voortdurend overleg tussen de directie, de leerkrachten en de ICT-coördinator. We streven er samen naar om onze kinderen een ICT-aanbod mee te geven én tegelijkertijd een aantal ICT-vaardigheden bij te brengen met het oog op hun verdere studies.
Wij zetten onze leerlingen voortdurend aan tot het veilig gebruik van het internet.