Organogram

Naam en adres schoolbestuur:
VZW OZCS Keerbergen
Leuvensebaan 25
2223 Schriek
Schoolgegevens
Vrije Basisschool Grasheide
Meester Van der Borghtstraat 148
2580 Putte (Grasheide)
Afgevaardigd bestuurder van de school
Dhr. Jan Bakelants
Directie: Mevrouw Sofie Antonis
info@vbsgrasheide.be
Onderwijzend personeel kleuterschool
K1  :      juf Nele
K2  :      juf Lien
K3  :      juf Sonia + juf Sandra
K4  :      juf Hilde V + juf Pris
Turnen: juf Bjoke + juf Pris
Pedagogische omkadering kleuterschool
Zorgcoördinator : juf Els
Beleidsondersteuning + zorgjuf: juf Sandra
Kinderverzorgster : juf Marijke
Ict-coördinator : meester Johan
Onderwijzend personeel lagere school
1L     :       juf Sandy
2L   :         juf Katrien DB + juf Eveline
3LA   :       juf Frieda + juf Tina
3LB   :       juf Tina
4L   :         juf Hilde V + juf Eveline
5LA   :       juf Hilde VH + juf Joke
5LB   :       juf Joke
6LA   :       meester Francis + juf Katrien VH
6LB     :     juf Katrien VH
Zorgjuf: juf Joke (1L) + juf Eveline (2L + 4L)
Ambulante leerkracht: juf Pris
Turnen: juf Bjoke
Pedagogische omkadering lagere school
Zorgcoördinator : juf Els Cools
Ict-coördinator :  meester Johan
Administratief personeel
Griet
Onderhoudspersoneel
Rita